Finale -obsługa i problemy
Data Temat
2017-12-12 21:13 Human playback - swing od 11 taktu
2017-12-09 19:06 Finale 25 - uboga szata graficzna
2017-12-09 11:40 Brzmienia w odtwarzaniu Fin 2014 Win 7
2017-12-08 18:07 Finale 25 problem z działaniem strzałki przewijania do począ
2017-12-04 20:30 kreski przy główkach nut zamiast pięcionilii
2017-11-23 13:05 Finale 11 rozłącza mi SKYPE
2017-10-19 03:41 Hyperscribe a wysoka latencja
2017-10-04 20:33 Eksport do EPS, brak polskiej czcionki
2017-10-01 11:47 klucz basowy przy jednej nucie
2017-10-01 12:50 Wybór zestawu pięciolinii
2017-09-14 17:14 Interface Tascam US 2x2 konfiguracja ASIO w Finale 25
2017-09-05 14:27 finale 2014 problem ze stacato
2017-09-04 11:46 Problem karta emu Windows 10
2017-08-28 13:30 Jak to zapisać - grupowanie 32-ki w 2/4
2017-07-28 06:33 Finale 25.4.1 i pluginy
2017-07-10 17:52 Zmiana metrum
2017-05-27 11:15 Różne rodzaje pięciolinii w jednym dokumencie
2017-05-24 07:40 Lista "Score"
2017-04-30 11:49 Imprt plików PDF do Finale 11
2017-04-23 17:00 Tytuły i praca z głosami- narzędzie Tekst
2017-04-23 08:57 Rozmiar strony w kreatorze / Marszówka 16x12,5
2017-04-13 18:14 Słabo widoczny wydruk
2017-04-10 17:19 Polskie litery
2017-03-09 19:32 Finale 2014.5 mac
2017-03-07 19:02 Zmiana tonacji w środku taktu
2017-03-06 17:35 Repetycja dwutaktowa
2017-03-05 17:31 Jak pogrubić pięciolinie
2017-02-24 22:34 rozmiar strony
2017-02-03 14:44 legato
2017-02-03 08:39 zmiana klucza
2017-02-02 07:52 numeracja stron win 7 fin 2014
2017-01-30 09:48 Problem z otwarciem pliku win 7 fin 2014
2017-01-21 16:18 Finale 25 PC - zmiana taktowania 12/8 na 4/4
2017-01-08 15:21 Finale 2009
2017-01-02 16:36 Klawiatura MIDI
2016-11-26 08:17 Pogrubianie lub inne wyróżnienie niektórych akordów
2016-11-20 15:44 Przygodny znak chromatyczny
2016-11-03 08:05 Fin 2014 Win 7 Nie działa skrót Shift+Alt+S
2016-11-02 13:30 Wstawiona pusta strona a obrazek z tekstem?
2016-10-27 19:51 Jak zapisać w midi
2016-10-27 19:38 Edycja tytułu
2016-10-26 21:39 Finale 25 - pisanie muzyki do filmu
2016-10-26 07:43 Pauzy całonutowe
2016-10-26 06:17 Ułożenie nut w taktach - automatyzacja procesu
2016-09-23 13:36 pozycjonowanie artykulacji
2016-09-14 20:35 Łamana spacja w Finale 25?
2016-08-16 17:09 Finale 25 Mac - brak czcionek, szablonów
2016-08-09 05:14 usunięcie wprowadzonych zmian
2016-07-29 09:58 nazwy instrumentów w oknie edycji poszczególnych głosów
2016-07-20 08:07 funkcja "dodaj odstęp w poziomie"