ABC Finale - Instalacja Finale, polonizatora, obsługa programu itd